Доклад за тест Aoli 15x80

Доклад за тест Aoli 20x100

Доклад за тест Ruicheng 30x60

Доклад за тест Ruicheng 60x60

Доклад от теста на Aoli 30x60

Доклад от теста на Chaoyou 60x60

Доклад от теста на Tianxing 30x60

Доклад от теста на Tianxing 60x60